Samverkan

Som en del av Fryshuset har Maria ungdomsklubb en bredd av möjligheter för samverkan med andra fryshusverksamheter. Vi arbetar periodvis tillsammans med olika aktörer inom organisationen för att stärka unga och hjälpa dem att utvecklas i sina intressen och passioner. Vi kan också agera brygga in till andra verksamheter som arbetar med de ungas specifika intresse så att de kan lägga mer tid på det som de älskar att göra.