Tillgänglighet

MUK arbetar aktivt för att alla ska känna sig lika välkomna oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. Detta syftar då till målgruppen ungdomar i högstadiet och gymnasiet.

Tyvärr är lokalen dock inte helt handikappanpassad.